Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KONSULTACJE SPOłECZNE

Grupa: KONSULTACJE SPOłECZNE
Nazwa pozycji: Konsultacje projektu uchwały Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2023
Data publikacji: 2023-01-24
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie  przyjęcia "Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2023".
Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.bip.niebylec.pl oraz w pok. 7 w budynku Nr 183.
Opinie oraz uwagi o programie można składać na piśmie w budynku Nr 183 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, wtorki-piątki w godz. 7.00-15.00 oraz poprzez e-mail na adres sekretariat@niebylec.com.pl.
Zgodnie z art. 11a ust. 8 cytowanej wyżej ustawy o ochronie zwierząt wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.


Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Jarosz
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2023-01-24

Załączniki

  • 2023-01-24 | 08:02:47

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 6

  • 2023-01-24 | 08:03:45

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 4