Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Raport o stanie gminy Niebylec za 2022
Data publikacji: 2023-06-12
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Niebylec,

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Niebylec za rok 2022 stanowiący podsumowanie mojej dzielności w 2022 r. Dokument ten został opracowany w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40). Zawiera on w szczególności realizację przez Wójta Gminy polityki, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy za rok poprzedni.. W Raporcie przedstawiono wydatki budżetu Gminy w roku 2022 według kluczowych obszarów zarządzania. Przygotowanie Raportu jest obowiązkiem i wymogiem prawnym, ale daje też szansę przedstawienia w jednym dokumencie efektów i rezultatów naszych działań. Raport może być doskonałym narzędziem dla wzmacniania i rozwoju lokalnej demokracji, okazją do uczciwej i dojrzałej debaty o potrzebach i kierunkach rozwoju naszej Gminy oraz o środkach i sposobach osiągania wspólnych celów. Świadomość wpływania na otaczającą nas rzeczywistość, jej kształtowanie przy pełnym i świadomym udziale lokalnej społeczności jest największą nagrodą za pracę dla każdego samorządowca.

2022 to był kolejny trudny rok, pełen obaw i niepewności. Epidemia COVID-19 całkowicie zmieniła nasze życie, ograniczając nasze prawa i wolności, wymuszając dystans społeczny i rezygnację z bezpośrednich kontaktów Pomimo tych piętrzących się problemów, starałem się wraz z Radą Gminy sprostać Państwa wymaganiom i realizować przyjęte założenia zgodnie z opracowanym harmonogramem. Niepewność i niepokój spowodowała również wojna w Ukrainie. Najazd Rosji na naszych sąsiadów miał ogromny wpływ nie tylko na naszą Gminę, ale i politykę całego świata, która z pewnością zmieniła swoje priorytety.

Raport o Stanie Gminy za 2022 zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2022 roku, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zebrane materiały i dokumenty są źródłem informacji o stanie naszej Gminy. Opisują sytuację Gminy pod względem gospodarki, ochrony środowiska, spraw społecznych oraz zarządzania gminą. Zmiany jakie zachodzą corocznie w Gminie Niebylec są efektem pracy wielu środowisk zaangażowanych w rozwój społeczno-gospodarczy naszej Gminy. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych, dzięki którym udało się zrealizować kilka znaczących inicjatyw. Stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe, kulturalne były realizowane w pełnym zakresie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Niebylec do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania Samorządu Gminnego.

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności Mieszkańców Gminy Niebylec do lektury dokumentu, a jednocześnie dziękuję wszystkim tym, którzy brali czynny udział w funkcjonowaniu Samorządu w szczególności Radnym, Sołtysom oraz osobom, które przyczyniły się do przygotowania niniejszego raportu.

Zbigniew Korab
Wójt Gminy NiebylecOsoba odpowiedzialna za treść: Monika Godek
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2023-06-12

Załączniki

  • 2023-06-12 | 09:39:01

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 96

  • 2023-06-12 | 09:39:38

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 3