Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KONSULTACJE SPOłECZNE

Grupa: KONSULTACJE SPOłECZNE
Nazwa pozycji: Konsultacje społeczne Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Data publikacji: 2023-10-04
Działając na postawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) ogłaszam przeprowadzenie konsultacji do projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024"

1)    Przedmiot konsultacji: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024"

2)    Termin konsultacji: 4.10.2023 r. ? 16.10.2023 r.

3)    Forma konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej http://bip.niebylec.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niebylcu.
Uwagi i opinie do przedstawionego projektu Programu można kierować:
- pocztą elektroniczną na adres  sekretariat@niebylec.com.pl
- przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Urzędzie Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, p. nr 2


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewelina Pszonka
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2023-10-04

Załączniki

  • 2023-10-04 | 10:47:02

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 4