Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA

Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024
Data publikacji: 2023-11-06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
? poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie). Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Niebylec.
Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu, 38-114 Niebylec 24, tel. 17 2773 046 lub 531 982 416.
Wymagane dokumenty:
- Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2024,
- w przypadku dzieci ? orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych ? orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.
Termin składania zgłoszeń do 13 listopada 2023 r.
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa ? edycja 2024".
Szczegółowe informacje o Programie dostępne są pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024Osoba odpowiedzialna za treść: Alicja Dopart
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2023-11-06

Załączniki

  • 2023-11-06 | 14:23:09

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 0