Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA

Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na rok 2024
Data publikacji: 2023-11-23
Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571. ) Wójt Gminy Niebylec OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 2 stycznia 2024 r. do 29 grudnia 2024 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania, pt.: "Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacujno-Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16".

Szczegółowe informacje w załącznikach.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2023-11-23

Załączniki

 • 2023-11-23 | 12:47:32

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 2

 • 2023-11-23 | 12:47:46

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 0

 • 2023-11-23 | 12:47:59

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 3