Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony przez Urząd Gminy Niebylec na witrynie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.gov.pl

Dostęp do danych dotyczących Gminy Niebylec można uzyskać pod adresem:
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Niebylec

Pozostałe informacje dostępne są w działach dotyczących poszczególnych lat:
menu OCHRONA ŚRODOWISKA - Ochrona Środowiska - ogłoszenia "oznaczenie roku: (po lewej stronie)