Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Szkoła Podstawowa w Gwoździance
Data publikacji: 2003-04-17
Tel. 277-30-50 Dyrektor Szkoły mgr Zofia Wójcikowska Jest to pięcioklasowa Szkoła Podstawowa z oddziałem zerowym, gdzie uczy się 23 uczniów. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych oraz 1 nauczyciel dyplomowany. Przy szkole działa Rada Rodziców, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.


Data publikacji: 2003-04-17