Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Budżet

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 8602
Nazwa pozycji Data
Budżet 2019 2019-07-08
Sprawozdania finansowe za 2018 rok 2019-05-10
Budżet 2018 2018-12-04
Opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 2018-09-17
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawach: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec n 2018-03-15
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawach budżetu Gminy Niebylec na 2018 r. 2017-12-11
Uchwała nr II/93/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: optnu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2017 rok. 2016-12-30
UCHWAŁA Nr II/83/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2017-2021. 2017-03-07
Uchwała Nr II/37/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2017-2021 2016-12-29
UCHWAŁA Nr II/16/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletnie] prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2015 - 2019. 2014-12-22
Uchwały z dnia 17 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawach: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2014 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF 2014-2018 2014-02-18
Uchwały z dnia 7 stycznia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie budżetu Gminy Niebylec na rok 2014 2014-01-15
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu Gminy Niebylec na rok 2013 2013-01-11
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2012 rok 2013-10-31
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2011 rok 2012-05-31
Informacje rok 2011 2012-01-05
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2010 rok 2013-10-31
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec za II kwartał 2008 r. 2008-08-01
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2003 rok 2003-10-01
Zarządzenie wójta w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Niebylec na 2003-10-01
Uchwała Nr V/28/2003 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 marca 2003 r. 2003-03-04
Budżet Gminy Niebylec na 2006 rok 2006-03-23
Budżet gminy na rok 2007 2007-07-17
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Niebylec Nr IV/25/07 z dnia 14-02-2007r 2007-07-17
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2006 rok. 2007-07-17
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec I kwartał 2007 2007-08-16
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec II kwartał 2007 2007-08-16
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Niebylec III kwartał 2007 2007-11-07
Sytuacja finansowa gminy 2007-11-07
S p r a w o z d a n i e z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2007 rok. 2008-06-02