Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2022

Drukuj
Ogłoszenia 2022
Nazwa pozycji Data
Obwieszenia Dyrektora RZGWWP w Rzeszowie o zamierzaniu budowlanym Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) - Jawornik długości około 11,6 km 2022-12-20
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na rok 2023 2022-11-25
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec 2022-11-24
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.21.1.2022.NH.35 z 22 listopada 2022 r. 2022-11-23
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat - 16/2022 2022-11-16
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy 2022-11-04
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Niebylec - Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-10-05
Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 20 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu oraz dzierżawy na okres do 3 lat 2022-09-27
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat - pawilon handlowy Połomia 2022-07-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu: lokal użytkowy Lutcza 615 o powierzchni 100 metrów kwadratowych 2022-05-23
OBWIESZCZENIE z dnia 4 kwietnia 2022 r. Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia znak: N-VIII.7820.1.19.2021, z dnia 31.03.2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Wojewody Podkarpackiego, znak: N-VIII.7820.1. 2022-04-04
Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat - słupy oświetleniowe 2022-03-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - słupy oświetleniowe 2022-03-02
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat (słupy oświetleniowe) 2022-02-03