Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance 2023-06-15
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Baryczce 2023-05-12
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej 2023-03-10
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej 2023-03-10
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku 2023-03-10
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Połomi 2023-03-10
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy 2023-03-10
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy 2022-06-28
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY NIEBYLEC - informatyk 2022-06-01
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Niebylcu 2022-05-16
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY NIEBYLEC - informatyk 2022-05-06
Ogłoszenie konkursu na dyrektorów szkół w Baryczce, Bliziance, Gwoźnicy Dolnej, Lutczy oraz przedszkola samorządowego w Niebylcu 2022-03-03
Nabór na stanowisko referenta ds. budowy, utrzymania i remontów dróg gminnych 2022-03-07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. fakturowania opłat za odpady komunalne 2022-01-17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Niebylec - inspektor ds. gospodarki odpadowej 2021-07-06