Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2023

Drukuj
Ogłoszenia 2023
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec 2023-11-23
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na rok 2024 2023-11-23
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu oraz dzierżawy na okres do 3 lat 2023-11-10
Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 2023-11-06
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży. 2023-09-15
OBWIESZCZENIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 25 sierpnia 2023 r., znak: N-VIII.7820.1.39.2022 (S-19 węzeł Babica - Jawornik) 2023-08-30
Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku budową drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) ? do m. Jawornik 2023-08-30
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024 2023-08-25
Wykaz nieruchomości stanowiących przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie Nr 128/2023 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 sierpnia 2023 2023-08-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu oraz dzierżawy na okres do 3 lat - Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 lipca 2023 2023-07-17
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu Autosan H9-21 2023-06-13
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey - Ferguson 3065 2023-06-13
Zarządzenie nr 74/2023 - ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu oraz dzierżawy na okres do 3 lat 2023-05-31
Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego 2023-03-31
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków położonych na obszarze Gminy Niebylec 2023-03-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec nr MŚ.6220.1.2022 z dnia 01.02.2023 r. - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małówce 2023-02-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu oraz dzierżawy na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec 2023-01-26
Informacja o przystąpieniu Gminy Niebylec do zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r. 2023-01-04