Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zamówienia 2020

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 22908
Nazwa pozycji Data
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczkowa - przysiółek Bacówka 2020-11-30
Przetarg nieograniczony na modernizację budynku byłej szkoły na dziecięco-młodzieżowe schronisko turystyczne w miejscowości Lutcza - etap II - roboty rozbiórkowe, stan surowy, roboty wykończeniowe, wyposażenie, elewacja, roboty zewnętrzne i instalacyjne 2020-11-26
ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i dostawę posiłków dla Gminy Niebylec - Przedszkola Samorządowego w Niebylcu wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach w roku 2021 2020-11-24
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału do posypywania na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2020/2021 2020-11-23
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowości Lutcza 2020-11-20
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 2020-11-10
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowości Lutcza 2020-11-06
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 1 12224 R Gwoźnica Górna - Jamne w km 0+477 - 1+121, remont drogi na działkach o nr ewid. 517, 512, 409/1 i 410/1 w km 0+210 - 0+672 w miejscowości Jawornik 2020-11-04
Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Niebylec w 2021 roku 2020-10-21
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Lutcza - Kobyle w miejscowości Lutcza - etap II 2020-09-24
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 2947 i 2525 w miejscowości Jawornik 2020-09-16
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Niebylec 2020-09-07
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na remont drogi na działce o numerze ewidencyjnym 5986 w miejscowości Lutcza 2020-09-04
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - przysiółek Gąsiorówki 2020-08-31
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2020 roku 2020-08-12
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2020 roku 2020-05-21
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2020 roku 2020-05-20
Przetarg nieograniczony na modernizację budynku byłej szkoły na dziecięco-młodzieżowe schronisko turystyczne w miejscowości Lutcza - etap I - wzmocnienie stropu i konstrukcja dachu z pokryciem 2020-05-14
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2020-05-11
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę ciągników rolniczych z osprzętem na potrzeby Gminy Niebylec 2020-04-09
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Niebylec 2020-02-26
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z przystanków komunikacyjnych oraz koszy ulicznych z terenu Gminy Niebylec w 2020 roku 2020-01-10