Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zamówienia 2019

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 22224
Nazwa pozycji Data
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 0+000 – 0+205 oraz w km 0+690 - 1+480, remont drogi gminnej Nr 112213 R Konieczkowa - Rybia w km 0+000 - 0+998 oraz remont drogi gminnej Nr 112228 R Lutcza - De 2019-11-12
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020 2019-10-31
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w 2020 roku 2019-10-15
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Lutcza – Kobyle w miejscowości Lutcza - etap I 2019-10-09
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2019 roku 2019-09-10
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku 2019-08-14
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2 867 913,00 PLN na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetu Gminy Niebylec 2019-07-15
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Niebylec w roku szkolnym 2019/2020 2019-07-02
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennej w budynku dawnej synagogi w Niebylcu 2019-07-01
Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Ośrodka Zdrowia w Lutczy 2019-06-27
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2019-06-04
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2019 roku 2019-06-03
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2019 roku 2019-05-27
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik, przebudowę drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga w km 0+500 – 0+940, przebudowę drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w 2019-04-12
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacyjnych oraz koszy ulicznych z terenu Gminy Niebylec w 2019 roku 2019-01-16